باعرض سلام وادب خدمت شما به اطلاع میرساند برای

سلامتی وتعجیل درفرج ظهور مولا مهدی

(عج) ورضایت قلبی امام زمان (عج) از طرف مرحوم ذاکر

 (ره)ختم قرآن دروبلاگ منتظرالمهدی برگزار

 میگردد اگر تمایل به شرکت دراین ختم دسته جمعی هستید

 اعلام نماییدلطفا نام جزء موردنظرخورد

را ارسال نمایید 

باتشکر .

آجرک الله یامهدی

اسامی شرکت کندگان درادامه مطلب
ردیف

نام شرکت کنندگان

جزء موردنظر

 

1

مریم

جزء1

2

 آهای انسان

جزء 2

3

زهرا

جزء3

4

 زهرا

جزء4

5

زهرا

جزء5

6

زهرا 

جزء6

7

حسینی 

جزء7

8

سمیه

جزء8

9

افسانه 

جزء9

10

زهرا

جزء10

11

شکرانه سادات

جزء11

12

منتظر

جزء12

13

سید محسن جوانمردی 

جزء13

14

منتظر

جزء14

15

تب باران

جزء15

 

16

زهرا


جزء16

17

 زهرا

جزء17

18

منتظر

 جزء18

19

منتظر

 

جزء19

20

رضا

جزء20

21

خادم

جزء21

22

بیقرار

جزء22

23

منتظر

 

جزء23

 

24

سفینه نجات

جزء24

25

منتظر

 

جزء25

26

دیوانگان حســــــــین علیه السلام


جزء26

 

27

محمد مهدی یوسفی 

جزء27

28

عاطفه

جزء 28

29 

 عاطفه

 جزء29

30

 مریم

 جزء30به لطف خدا ختم تمام شد اجر همه ی شما با مولا مهدی (عج)