منتظرالمهدی۳۱۳

تقدیم به کسی که مانعی شدم برای فرجش و او پدرانه دعایم میکند...

رضای الله♡

مردی داخل بقالی محله شد ،

و از بقال پرسید که قیمت موزها چقدر است؟


بقال گفت : شش هزار تومان و سیب هشت

هزار تومان ...

در این لحظه زنی وارد مغازه شد که بقال

او را می شناخت ، و اونیز  در همان منطقه

سکونت داشت  . 

زن نیز قیمت موز و سیبها را پرسید . . .


و مرد جواب داد  : 

موز کیلویی دو هزار تومان و سیب  سه هزار تومان . . .

زن گفت : الحمدلله 

و میوه ها را خواست . . .


مرد که هنوز آنجا بود از کار بقال تعجب کرد

و خشمگینانه نگاهی به بقال انداخت و خواست

با او درگیر شود که جریان چیست . . .

که مرد بقال چشمکی به او زد تا دست نگه دارد

و صبر کند تا زن از آنجا برود ؛


بقال میوه ها را به زن داد و زن با خوشحالی گفت

الحمدلله بچه هایم میوه خواهند خورد و از آنجا

رفت ، هردو مرد شنیدند که چگونه آن زن خدا را

شکر می کرد . . .


مرد بقال روبه مرد مشتری کرد و گفت :

به خدا قسم من تو را گول نمی زنم بلکه

این زن چهار تا یتیم دارد ، و از هیچ کس کمکی

دریافت نمی کند ؛ و هرگاه می گویم میوه یا

هرچه می خواهد مجانی ببرد ناراحت می شود ،

اما من دوست دارم به او کمکی کرده باشم و

اجری ببرم ؛

برای همین قیمت میوه ها را ارزان می گویم . . .


| من با خداوند معامله می کنم و باید رضایت

او را جلب کنم . |


این زن هر هفته یک بار به اینجا می آید به الله

قسم و باز به الله قسم هربار که این زن از من

خرید می کند من آن روز چندین برابر روزهای

دیگر سود می برم در حالیکه نمی دانم

چگونه چنین می شود و این پولها چگونه به من

می رسد . . . 


وقتی بقال چنین گفت ، اشک از چشمان مرد

مشتری سرازیر شد و پیشانی بقال را به خاطر

کار زیبایش بوسید . . .


#هرگونه_که_قرض_دهی_همانگونه_پس_می‌گیری 

نه اینکه فقط برای پس گرفتن آن بلکه بخاطر

رضای الله♡ . . .چرا که روزی خواهد آمد

که همه فقیر و درمانده دربرابر الله می ایستند

و صدقه دهنده پاداش خود را خواهد گرفت . . .(👌)#عاقلان‌را‌اشاره‌ای‌کافیست


🌺اللهم عجل الولیک الفرج🌺

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


۱۴ ۱۳

ای زیبای زیبا دوست!

#الهی!...

کجا این دل شکسته را جز نگاه تو درمانی است

و کجا این دل تشنه را جز ابر احسان تو بارانی

ای زیبای زیبا دوست!

ای دلربای دلکش آفرین


#ای_معبودم!...

چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها،

چه زیباست پرواز خاطر تو بر قلبها،

وچه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده ی غیب ها بسوی تو،


#سبحان_الله

  " ای یگانه محبوب بی ریا "

در کنارمان گیر و دامنت را پناه جاودانه مان ساز؛


#بار الها!..

تو را سوگند به رحمت بی منتهایت،

اجابت کن دعاهای بندگانت را...

الهی آمین.


#امروزتان_سرشار_از_عشق_و_لبخند۳ ۲

توبه

💛خدایا


💙جز وصل تو دل 


💛به هر چه بستم #توبه 


💙بی یاد تو هر 


💛جا که نشستم  #توبه 


💙در حضرت تو 


💛توبه شکستم صدبار


💙زین توبه که 


💛صد بار شکستم #توبه

۷ ۵

اَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدِه

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﯾﻮﺳﻒ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ

ﯾﻮﺳﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﯿﻔﮕﻨﻨﺪ،

ﯾﻮﺳﻒ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ!


ﯾﻬﻮﺩﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﭼﺮﺍ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ؟! ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ...!


ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ: ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ با ﻣﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ

ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ...!

ﺍﯾﻨﮏ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮﺩ، ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ

"ﻧﺒﺎﯾﺪ جز خدا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪﻩﺍﯼ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩ..."


ﺁﯾﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟

اَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدِه


ﺳﻮﺭﻩ ﺯﻣﺮ، ﺁﯾﻪ۳۶


۶ ۶

«یالَیتَنی کُنتُ تُرَابًا»

 #تلنگر 


⬆️ کمی تفکر❗

         کمی انصاف❗

         😓«یالَیتَنی کُنتُ تُرَابًا»

               ¶ازخاک هم کمتریم❗


یک دانه بهش میدی، هفتاد تحویلت میده❗

بااینهمه نعمت خدا چه کرده ایم تاکنون؟!

دست و دل و زبان و...... تمام نعمت هایش را به آلودگی کشیده ایم❗

اگر بگوید اینها را وقتی از من گرفتی، اینگونه نبودند! همه پاک بودند و آسمانی! چه جوابی داریم برایش⁉

😓چقدر پیشانی ام سرد است❗


۱۴ ۱۰

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ...

💕ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ...

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ،

ﻧﻮﺡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﺏ

ﻭ ﯾﻮﺳﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻌﺮ ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺏ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩ


ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ...

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺩ ﻧﯿﻞ

ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺧﺸﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ

ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺼﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ .


ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ...

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﺧﺎﮎ ﻏﺮﻕ ﮐﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ؛


اﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ...

ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﯽ

۱۲ ۷

سحر آخر...


آی مهربون پیش تو کار بنده گیره❤️😭


سحر آخر...


۷ ۷

نامه خصوصی 3 برای خدا ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

نامه خصوصی 2 برای خدا ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

الهی باالحسن بالحسین العفو

یاالله 


یارب به رسالت رسول الثَّقَلیـــــــــن


یارب به غزا  ڪننده‌ی بدر و حُنَیــــــــن


عصیان مرا دو نیمه ڪن در عرصـــــات


نیمـــــــی به حَسن ببخش و نیمــــــی به حسیـــــن


الهی باالحسن بالحسین العفو


۲ ۳

نامه خصوصی 1 برای خدا ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

حال غم زده و زار

آورده ای دوباره بدهکارمان کنی

فکری به حال غم زده و زارمان کنی

اینجور که دوباره به ما راه می دهی

اصلا بعید نیست طلبکارمان کنی

با اینکه ما به دست تو پرونده داشتیم

یک دم نخواستی تو خدا، خارمان کنی

تو مهربان ترینی و اصلا نمی شود

با آتشِ جهنمت، آزارمان کنی

ما را زمین زده است گناهان بی شمار

باید که فکرِ این دل بیمارمان کنی

من آمدم دوباره رفیقت شوم خدا

لطفی اگر کنی تو و بیدارمان کنی

این چشم ها که بوی شهادت نمی دهد

تا با شهید کرببلا یارمان کنی

با گریه های فاطمه ات گریه می کنیم

تا روضه خوان روضه دیوارمان کنی

آتش گرفته ایم در این اضطراب تا

پهلو شکسته از تب مسمارمان کنی

شاعر : وحید محمدی

۷ ۳

پشت کردم به گناه

پشت کردم به گناه

پاک شوم در رمضان


همه ترکم بکنند عیب ندارد

تو بمان😭


یا رفیق من لا رفیق له


خسته ام مثل یتیمی که به هنگام دعا

به فراز بأبی انت و اُمی برسد...

۶ ۹

مناجات باحضرت حق

‍ ❖✨✨❖


🔹الهـے وَ رَبـّے مَن لے غَیرُڪ🔹


مناجات باحضرت حق


خجالتم نده و عاصی ام خطاب مڪن

نده جواب مرا ...لااقل جواب مڪن


صدا بزن ڪه سحرها ڪمی بلند شوم

مرا به وقت مناجات غرق خواب مڪن


همیشه خواسته هایم برای نفسم بود

دعای من ڪه دعا نیست مستجاب مڪن


همین ڪه ترس برم داشته خودش ڪافیست

تو با عتاب دلم را پر اضطراب مڪن


عتاب ڪردن تو بدتر از جهنم هاست

جهنمم ببر اما دگر عتاب نڪن


چقدر جار زدم من ڪه دوستم داری

بیا مقابل مردم مرا خراب مڪن


خودت اجازه نده بعد از این گناه ڪنم

زیاد روی من و توبه ام حساب مڪن


اگر ڪه عبد نبودم نجف نمیرفتم

مرا به خاطر شاه نجف عذاب مڪن


"سوا مڪن ڪه همه با همیم جان حسین

همه غلام حسینیم انتخاب مڪن"


الهی بالحسین العفو


⇏⇏⇏★⇍⇍⇍★⇍⇍⇍★☆★☆  

۴ ۵

الهــــــــــی العفــــــــــــو

به رو سیاهیم ، اقرار می کُنم ... العفــــــــو


برای خوب شدن ، ڪار می کُنم ... العفـــــو


مرا تو می خری و پاڪ می کُنی امــــا


منــــــم ڪه آینه را تار مــــــی کُنم ... العفـــــو


رسیده ام ڪه خودم را نشانِ تو بدهـــــــم


به هر بهانه ای تڪرار می کُنم ... العفــــــو


مــــــران ز خودت مرا، ڪه من خود را


بدون تو همه جا خوار می کُنم ... العــــــفو


الهــــــــی العفــــــــو الهــــــــــی العفــــــــــــو


۴ ۶
بسم الله الرحمن الرحیم

وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ

بِأَبصـارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ

و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ *

و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعَـلَمین ۞


--------------------------------------

السلام علیک یابقیه الله فی ارضه

باعرض سلام خدمت همه ی شیعیان امیرالمومنین مولاعلی علیه السلام ،دربلاگفادوتاوبلاگ داشتم امایکی ازآنهاحذف شدودیگری بخش زیادی ازپستهای آن حذف شد

آدرس وبلاگم دربلاگفا

montazeralmahdi313.blogfa.com

مینویسم برای مردی که چهارگوشه ی قلبش شکسته است.(مهدی جان مرا ببخش که در تمام زندگی‌ام مراقب دل همه بودم الا دل شما)

ـــــــ۞۞۞___۞۞۞
__۞____۞_۞____۞
__۞______۞_____۞
___۞__یا مهدی __۞
_____۞_______۞
_______۞___۞
__________۞


--------------------------------------

خداوندا:
از تو می خواهم

👈نه مثل مختار بعداز واقعه!

👈نه مثل حربن ریاحی میان واقعه!

👈و نه مثل توابین بعد از واقعه!

👈بلکه مثل عباس (ع) درتمام واقعه!

👈مثل مسلم پیشتاز واقعه!

در رکاب کسی باشیم که به انتظارش ایستاده ایم!

سخن بی تو مگرجای شنیدن دارد

نفسم بی تو مگرنای دمیدن دارد!

علت کوری یعقوب نبی(ع) معلوم است

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد!

--------------------------------------
هرگونه کپی برداری بدون ذکرمنبع شرعاحرام است.

--------------------------------------


این وبلاگ برای رضایت مولایم مهدی (عج) تنظیم شده است امید است که مورد تایید آن حضرت واقع شود.

نذرصاحب الزمان (عج)

اللهم عجل لولیک الفرج بحق زینب سلام الله علیها

بیمه ی اربابم مهــــــــــدی (عج)

1393/11/15

¸.•)´
(.•´
*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` *(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)

التمـــــــــاس دعــــــــای فرج دارم

(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)•.¸)`' •.¸)
¸.•´•.¸)`' •.¸)
( `•.¸
`•.¸ )
¸.•)´
(.•
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان