آقا . . . آقا . . .آقا . . .

 

کدوم آقا ؟؟؟؟

 

همون آقایی که هر وقت دلم میگیره فقط صدا میزنم یا مهدی.

 

آقام . . . آقام . . .آقام . . .

 

اگه تو رو صدا نزنم کی  رو صدا بزنم ؟؟؟

 

اگه از تو خجالت میکشم مادرتو صدا بزنم؟؟؟

 

روم میشه اصلا مادرتو صدا کنم؟؟؟

 

آقا جان . . .آقا  . . .آقا . . .آقا

 

آقا درسته. نمک خوردم نمکدونو شکستم !

 

آقا درسته.هرچی به من خوبی کردی جز بدی هیچ چیزی جوابتو ندادم.

 

درسته. گفتم دلتنگ کربلام. تو واسطه شدی رفتم کربلا.

 

درسته.گفتم دلتنگ امام رضام.تو واسطه شدی رفتم امام رضا.

 

گفتم اشک چشم. بهم دادی.

 

گفتم دل شکسته آقا. بهم دادی.

 

خلاصه هرچی از طرف تو اومد اجابت و خوبی .

 

ولی هرچی از طرف من اومد . . . . . .

 

آقا  . . .آقا . . .آقا . . .

 

آقا فقط مثل همیشه میتونم بگم شرمندم.

 

آقاجان بازم مثل همیشه میگم دستت درد نکنه.

 

آقا جون تو که برامون تا حالا  خوب اربابی کردی ولی هنوز یه چیزی تو دلم مونده آقا

 

اگه امشب نخوای بهم بدی دیگه کی ؟؟؟

 

آقا دلم سال هاست حسرت یه نگاهتو داره

 

فقط یه نگاه

 

فقط یه نگاه آقا

 

نمیگم دست به سرم بکش

 

میدونم لیاقت ندارم

 

فقط یه نگاه  . . یه نگاه . . . یه نگاه

 

گفتن خونه ی بی بی زهرا رو بسازین امام زمان بیاد نگاه کنه .

 

آقا اومدی ؟؟؟

 

گفتن یه شبه قبرستان بقیع بسازین .امام زمان بیاد بقیع رو ببینه.

 

آقا اومدی ؟؟؟

 

آقاجون میدونم مزد همه اینا به جا .

 

میدونم اگه بخوای میتونی بهمون مدینه بدی.

 

ولی مدینه و کربلای بی مهدی  . . .

 

آقاجون چی بگم دیگه بهت ؟؟؟

 

آقا جون درسته هرچی ناز کنی بهت میاد آقا.

 

ولی آقا من که چیزی ندارم که خریدارت باشم.

 

جز گناه چیزی دارم ؟؟؟

 

تو که پروندم رو بهتر از خودم میدونی.

 

تو که بهتر پروندم رو دیدی.

 

تو که دوشنبه و جمعه پروندم رو بازمیکنی.

 

دیگه از خودم خجالت میکشم از بس امام زمان سر بلند میکنه ، میگه خدایا به

من ِ مهدی ببخشش.

 

آقا این حرف دلم رو دیگه کی میخواستم بهت بزنم

 

اگه امشبم نخوای به حرفام گوش بدی دیگه کی؟؟؟

 

 دانلود مناجات با امام زمان علیه السلام

دانلود تصویری مناجات