ابن‏ شهرآشوب می‏گوید:
حسن بن علی علیه‏السلام چون وضو می‏گرفت، اندامش می‏لرزید و رنگش زرد می‏شد. از علت آن پرسیدند:فرمود:شایسته است بر هر که در پیشگاه پروردگار عرش بایستد، این که رنگش زرد شود و اندامش بلرزد. [1] .

پی نوشت ها:
[1] المناقب 14:4.