#داستان 


🌻مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم❓


خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی❗


مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم…


🌻خدا پاسخ داد: چرا❗❗❗محدود چیزهایی داری❕


یک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی❗

یک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی!

یک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی❗

چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی❗


🌷فقر واقعی فقر روحــــی ست.دل آدم ها خیلی ساده گرم میشود.


🔶( وَ آتٰاکُمْ مِنْ کُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا ٣۴ )ابراهیم


 وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا ﴿۱۸﴾نحل