تو ای تنها تر از تنها به دنبال تو می‌گردم 


تو ای پیدا و نا پیدا به دنبال تو می‌گردم 

رها از عالم خاکی به دور از هر چه ناپاکی 


و همچون عاشقی شیدا به دنبال تو می‌گردم 

من آن مجنون صحرا گرد تنها در بیابانم 


که حتی در بیابان‌ها به دنبال تو می‌گردم 

تو را می‌جویم‌ای زیباترین گلواژه هستی 


تو ای عالم‌ترین معنا به دنبال تو می‌گردم 

تو را در قلب انسان‌های عاشق پیشه معصوم 


و در هرجای این دنیا به دنبال تو می‌گردم 

و هر جایی که ردی از قدم‌های تو می‌بینم 


سری هم می‌زنم آن جا به دنبال تو می‌گردم 


و گاهی هم خودم را بی‌سبب گم‌ می‌کنم آقا 


ز بس پی‌در پی از هرجا به دنبال تو می‌گردم 


✨اللهم عجل لولیک الفرج✨