#سَلامُ_عَلَی_الحُسَین 


حسی برای گفتن شعری جدید نیست 


یک مصرع و خلاصه دلم تنگ #کربلاست😔 


#صاحبــکم_حـسین