😔ما را که یا مُجیر و اَجِرنا عوض نکرد ...❤️دلتنگ "گریه های محرم" شده دلم ...


°°°°°°°🍂🥀🍂°°°°°°°