بر خط به خط زلف زلیخا نوشته اند

عالم فدای یوسف کنعان فاطمه سلام الله علیها

یا اباصالح المهدی