امام خمینی (رحمة الله علیه):
20 شهریور 1359
شما فکر این ملت، فکر این زاغه‌نشین‌ها، فکر این مردمی که همه چیزشان را دادند و شما را به مسند نشاندند، فکر آنها را بکنید.
شب وقتی خلوت می‌کنید،
فکر بکنید که من امروز که کار کردم برای خودم کردم یا برای مردم.

صحیفه امام، جلد 13، صفحه 200