جام همه عاشقا بالا

منتظرن می بریزه مولا

همگی خمار بادن

به عشق حسین دل دادن

ذکر یا ثارالله برلبند

از هجرآقاشون در غمند

جان نثاران علی اکبرو

همگی سگان زینبند

عزیز فاطمه یاحسین

از عشقت دلم شده به شور شین

مفتخرم به این عاشقا

منسبم انا کلب الحسین

عزیز فاطمه یا حسین

مستی شده دیگه کارهمه

ساقی ما امیر علقمه

سرا روبه قبله آماده ذبح

پیش کش قدوم گل فاطمه

به عشق تومولا فاخرم

نوکر تو شدم شاکرم

سینه زن حیدریونو(لوالزینب)

به یاد سید ذاکرم

دم میزنم از این زنده یاد

روحت شاد باشه سید جواد

بنیان گذار سبک شوری

نور خدا به قبر تو باد

عزیز فاطمه یا حسین