به یقین عشق حسین است که در قلب من است
دمی از روح حسین است که در جان و تن است
من گدایم همه ی هستی من مال حسین
همه ی زندگی ام وقف شه بی کفن است
هرکه بی ذکر شما کار کند آدم نیست
هر که نامت ببرد نوکر شیرین دهن است
آن که صد شاه و گدا بر حرمش سجده کنند :
من اویس ام به درش کرب و بلایش قرن است
بنویسیـد مــرا پیـر اباعبــدالله
سر در خانه و کاشانه من این سخن است
حک کنید این سخن از من به روی سنگ مزار
کاین سگ شاه حسین است و گدای حسن است