طبرانی با سند خود از عمیر بن اسحاق نقل کرده است:

أبوهریره با حسن بن علی علیه‏السلام دیدار کرد و گفت:پیراهن خود را بالا ببر تا جایی را ببوسم که دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله می‏بوسد. پس شکم خود را آشکار کرد و او بر ناف آن حضرت دست نهاد. [1] .

پی نوشت ها:

[1] المعجم الکبیر 94:3، ح 2764 و 2765 و در مجمع الزوائد 177:9، آمده است:امام حسن علیه‏السلام شکم خود را گشود و او آن را بوسید. در روایتی آمده است:ناف آن حضرت را بوسید.