مداحی های سید جواد ذاکر در مورد حضرت ابالفضل (ع)

1- مدح-(مرده بودم که رسید عشق و مرا ناجی شد)-2.8 MB
2- مدح-(هفت جنت هشت دوزخ گردد و سوزد دلم)-4.9 MB
3- مدح-(هرچند بیشمار بود ره به سوی دوست)-4.7 MB
4- مدح-(زیباست تا اوج خدا شه زاده ام البنین)-3.4 MB
5- شور-(من ابالفضل رشیدم در جوانمردی وحیدم)-882 KB
6- شور-(یا ابوفاضل یا ابوفاضل)-727 KB
7-  شور-(ام البنین ام البنین...)-528 KB
8-  شور-(یاابوفاضل یا ابوفاضل ساقی میخانه ی مایی)-1.7 MB
9- شور-(بین همه عشق های دنیا عشق است ابالفضل)-1.4 MB
10- شور-(ابوفاضل مدد مدد)-628 KB
11- شور-(پهلوانهای دو عالم اسیر یه پهلوونه)-4.15 MB
12- شور-(عباسم و نام آورم ...)-628 KB
13- شور-(ایو هناس ایو هناس شده ام مجنون عباس)-1.4 MB
14- شور-(ابولفضل است و عباس به عالم بی نظیر است)-1.8 MB
15-  شور-(ماه شب من ابالفضله...)-2 MB
16- شور-(آهای اهل زمونه دلمو ابالفضل علی کرده دیونه)-1 MB
17- شور-(دیونه رقیه عباسه...)-1 MB
18- شور-(تا مسیحی میگه عیسی عیسی میگه یا ابالفضل)-1.5 MB
19- شور-(آهای اهل زمونه دلمو عشق ابالفضل علی کرده دیوونه)-800 KB
20- شور-(من عباسم اشجع ناسم...)-1.1 MB
21- شور-(پهلوانهای دو عالم اسیر یه پهلوونه)-3.2 MB
22- شور-(زاده ی ام البنینی همچو حیدر آهنینی)-700 KB
23- شور-(امشب شدم دیوونه ای مردم زمونه)-1 MB
24- شور-(کیست مرا یاری کند حسین ....)-1.2 MB 
25- شور-(انا العباس واویلا حسین تنهاست واویلا)-1.9 MB
26- شور-(ای عمو آب چی شد...)-2.4 MB
27- شور-(ابالعلم ابالحلم ابالفضل)-2.3 MB
28- شور-(آقام آقام ابالفضل...)-3.3 MB
29- شور-(ای وهناس ایو ناس شده ام مجنون عباس)-2.7 MB 
30- شور-(کیست مرا یاری کند حسین ....)-.900 KB
31- شور-(عباس و حسین یعنی ثقلین)-.600 KB
32- شور-(عالمی جان را بنماید فدای تو)-.900 KB
33- شور-(یل کربلا ابالفضل قربون اون قد و بالات)-1 MB  
34- شور-(ای همه حاصل من جلوه محفل من...)-1.7 MB  
35- شور-(زاده ی ام البنینی همچو حیدر آهنینی)-2.4 MB 
36- شور-(بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت)-4.1 MB  
37- شور-(ای علمدار حسین یل کرب و بلا)-1.1 MB  
38- شور-(بیا در کشتی نجات حسین اگر صاحل طلبی)-1.3 MB  
39- شور-(آهای اهل زمونه دلم داره بهونه....)-1 MB  
40- واحد-(مظهر الله عباس من است...)-2.3 MB   
41- واحد-(حیدر حیدر عباس تو شد مولایم...)-1.3 MB