مداحی های سید جواد ذاکر در مورد حضرت رقیه (س)

1- (هرکی یه مذهبی داره من رقیه مذهب هستم) -   1.9 MB
download file
2- (دوستت دارم چیکار کنم چیکار با عشق یار کنم) -   1.5 MB
download file
3- مداحی مشترک با حمید علیمی (رقیه لای لای) -   3.9 MB  
download file
4-

  ( انا کلب رقیه)-3 MB

download file
5-   (سبب خلقت من گفتن یا رقیه است)-3 MB
download file
6- (شه زاده خیرالنسا رقیه بنت الحسین)-2 MB 
download file
7- (دوستش دارم یعالمه دختر پادشاهمه)-980 KB 
download file
8-  (بی بی رقیه بنت الحسین)-701 KB
download file
9-

(دیونه کجا داره جز در میخونه عشق)-2  MB

download file
10-  (سه ساله مادر عشقم)-721 KB
download file
11- (شنیده ام امام حسین دختری دردانه داره)-3m
download file
12- (کلب رقیه گشته ام الحمدالله)-2 MB      
download file
13-  روضه-(دخت یزید زخم زبانم زند)-838 KB
download file
14- روضه-(خرابه شام)- 2 MB
download file
15- روضه-(بیت الحزان مرا امشب صفا دادی پدر)-   5   MB
download file
16- روضه-(بی عشق حسین عشق نامفهوم است)-3 MB
download file
17- روضه-(سه ساله ام ...)- 3 MB
download file
18- روضه-(جلوه زهرائیت دیوانه کرد)-3 MB
download file
19-  روضه-(منم کلب سر کوی رقیه)-1.9 MB
download file
20- روضه-(السلام علیک یا بنت ولی الله)-2.6 MB
download file