#تلنگر

      ✍مثل نسخه❗️


🌷وقتی ماشینت جوش آورد، حرکت نمی کنی بلکه کنار می زنی و می ایستی و گرنه ممکن است آتش بگیرد.

🌷خودت هم همین طور یعنی وقتی جوش می آوری، عصبی و عصبانی می شوی، تخته گاز نرو! بزن کنار! ساکت باش! و هیچ نگو! وگرنه آسیب می بینی.

💠این نسخه شفا بخش پیامبر اسلام (ص) است که فرمود:

«اذا غَضِبتَ فَاسکُت»

✅هر گاه عصبانی شدی سکوت کن.

🔰منبع: بحار الانوار، ج۷۰، ص ۲۷۲