دانلود تلاوت شهیدحاج محسن حسنی کارگر در مسابقات قرآن مالزی 1394

 

دانلود فایل صوتی تلاوت محسن حاجی حسنی کارگر نماینده ایران در مسابقات بین المللی قرآن مالزی که آیاتی از سوره مبارکه آل عمران را از آیه 64 تا 73  و در مرحله نهایی تلاوت نموده است. 

این تلاوت  23 خرداد 1394 و در ساعت 17/30 به وقت تهران در کشور مالزی اجرا گردیده است.

 

دانلود تلاوت شهیدحاج محسن حسنی کارگر در مسابقات قرآن مالزی 1394

دانلودتصویری تلاوت شهیدحاج محسن حسنی کارگر در مسابقات قرآن مالزی 1394به همراه آخرین تلاوت آن شهیدبزرگوار