عمر ما رفت و چشم انتظاریم

 

ای خدا ما مگر دل نداریم

 

نام زیبایت ای دلبر من

 

دل چه آسان ربود از بر من

 

دم به دم عشق روی تو ای گل

 

می برد عقل هوش از سر من

 

ساقی بزم هستی تو هستی

 

از چه خالی بٌود ساغر من

 

نام تو حک شده روی سینه

 

ای گل گلعزار مدینه

 

ای گل ناز حیدر کجایی

 

ای گل فاطمه کی میایی

 

غیر نام خوش و دلربایت

 

کی شود دیده در دفتر من

 

کی نصیبم شود تا بیبینم

 

دلبر من بٌود در بر من

 

یا ابن زهرا بیا عقده وا کن

 

مشکل عمه ات را دعوا کن

 

دل به خال سیاه تو بستم

 

از می انتظار تو مستم

 

در سر کویت از پا در آیم

 

از کرم گر نگیری تو دستم

 

از دو عالم کذشتم به یکبار

 

تا که در پیش رویت نشستم

 

یادم از چشم سر مستت اید

 

کوزه و ساغر می  شکستم

 

مٌردم از درد و داغ جدایی

 

حجه ابن الحسن کی میایی

 

ای امید دل من کجایی

 

آقا" شنیدم یار نداری

 

بیا بیا بیا خودم یارت می شم

 

یک شب اگر مهمونم باشی

 

تا صبح پرستارت می شم

 

دانلودمداحی عمر ما رفت و چشم انتظاریم بانوای مرحوم ذاکر