زیبایی "چادر مشکی ام" را ترجیح می دهم


بر همه ی برندهای دنیا


کدام برند و اسمی با اعتبار تر است


از نام "مادرمانـ حضرت زهرا(س)"


21تیر، روز عفاف و حجاب گرامی باد ...