سلام حق بر اربابم مهدی روحی فداک

مولا جانم ، سرورم ، آقایم التماس دعا


خدایا مرا ببین. تنها به خاطر آرزوها و امیدهایم به درگاه تو آمده ام.

از جمله شبهای بزرگ و با عظمت ماه رجب شب جمعه اول این ماه است که معروف به لیلة الرغائب است. امشب شب لیله الرغائب است. «لیله الرغائب» ضیافتی برای خواستن بهترین هاست و او که بخشنده ترین بخشندگان است، کرمش هیچ گاه توقف پذیر نبوده و نخواهد بود.


در چنین ضیافت بی کرانی، طَبَق های آرزو از سوی خداوندگار بزرگ بر بندگانش ارزانی می شود و هر انسانی بنابر روحیات و اقتضائاتش، آنچه مطلوب نظرش بوده را از این خان بزرگ بر می گیرد و صاحب مهمانی تا آنجا که صلاح بنده اش باشد، آرزوهایی که فرشتگان حاملش هستند را برآورده می سازد.


امشب شبی است که از وابستگی های زمینی همچون دل های گره خورده تا دلبستگی های آسمانی در قالب نیت های پاکتان که شاید حتی بر زبان نیز جاری نساخته باشید، در نظرتان خواهد آمد و امید اینکه پیش از تماشای هلال رجبی دیگر، آرزوهایتان محقق شده باشد.


مناجاتی با محقق کننده آرزوها:


خداوندا درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده. بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می دهی و اگر خالصانه آرزو کنند، می بخشی. امشب اما شب دیگری است، شب آرزوهاست. امشب، من تمام دعاها و آرزوهای عمرم را یک جا به درگاهت آورده ام. امشب، در پی آنم که به اندازه یک عمر از تو طلب کنم.

تو تنها کسی هستی که وقتی آرزوهایم را با او در میان می نهم، احساس خفت و حقارت نمی کنم. تو هرگز به آرزوهایم نمی خندی. چون تو به من آموخته ای خواستن و طلب کردن را، که همیشه نیکی ها را طلب کنم، که تنها از تو بخواهم و از غیر تو هیچ نخواهم.


پروردگارا گنج های تو نامتناهی است و هرقدر عطا کنی، کاستی نمی یابد. پس، از تو روزافزون طلب می کنم و تمام خیرها و خوبی ها را یک جا از تو می خواهم. به تمام خوبی هایی که نزد خود داری، مشتاق و محتاج و آرزومندم.


خدایا کمکم کن تا آرزوهایم شایسته و روا باشند. به من بیاموز چیزی را آرزو کنم که مرا به تو نزدیک تر سازد. به من بیاموز در راه رسیدن به آرزوهایم صبور باشم و تن به قضا و قدر تو بسپارم. بیاموز در راه استجابت دعاهایم، هرگز ناامید نشوم و هرگز در مهر تو تردید نکنم.


خدایا مباد ابلیس درآرزوهایم مرا راهبر شود. مباد دل به وعده های دروغ او ببندم و وعده های راستین تو را از یاد ببرم. مباد هنگام دل بستن به لطف تو، او مرا از وعده هایت ناامید کند. مباد تأخیر در رسیدن به آرزوهایم، رشته الفت مرا از تو ببرد و دوستی ام را با شیطان محکم کند. کمکم کن خالق مهربان... هرگز صبر و امیدم را از دست ندهم و هرگز به درگاه تو جز با خوش بینی روی نیاورم.


ای مهربان دیرین یاری ام کن تا ریشه هایم را تا مغز استخوان راهروی بی هوای دنیا بتنم تا برسم به آب زلال ایمان، به مهربانی، به خوبی، به سادگی، به تو که همه جای زمین و زمانی.دستم را بگیر تا در هوای عشق تو پرواز کنم و از قفس غبارآلود تن رها شوم و اوج بگیریم تا آسمان آبی بندگی تو، ای مهربان ترین مهربانان.

التماس دعا

یاعلی مدد...