کاش من میثم تمار تو باشم آقا
مثل پروانه گرفتار تو باشم آقا

شده ای خواب و خیالم تو خودت میدانی
که همان سائلِ بیدارِ تو باشم آقا

درد می خواهم و دنبال دوا کی بروم؟!
زانکه من واله و بیمار تو باشم آقا

به جنان کی بدهم لحظه ی دیدار تو را
ار دمی لایق دیدار تو باشم آقا

آخرالامر که با اذن خدا می میرم
کاش ای کاش که بر دارِ تو باشم آقا

شاعر : سیروس بداغی