سلام برپسرحیدرکرار

عباس جان ،من گدای بی سروپا امشب اومدم درخونت میخوام بهت بگم اون قضیه ایی که خودت میدونی روقضاوت کن هرچی باشه قبول میکنم فقط بحق حسین جوابموبده به دستان تومن سپردم .....broken heartcrying

 

 

 

کاش‌ می‌گشتم‌ فدای‌ دست‌ تو
تا نمی‌دیدم‌ عزای‌ دست‌ تو

خیمه‌های‌ِ ظهر عاشورا هنوز
تکیه‌ دارد بر عصای‌ دست‌ تو

از درخت‌ِ سبزِ باغ‌ِ مصطفی‌
تا فتاده‌ شاخه‌های‌ِ دست‌ تو

اشک‌ می‌ریزد ز چشم‌ اهل‌ دل‌
در عزای‌ غم‌فزای‌ دست‌ تو

یک‌ چمن‌ گلهای‌ سرخ‌ نینوا
سبز می‌گردد به‌ پای‌ِ دست‌ تو

در شگفتم‌ از تو از دست‌ خدا
چیست‌ آیا خونبهای‌ دست‌ تو ؟؟؟