کرده ام نذرکه عمری زغمت گریه کنم

آه ازدل کشم وازالمت گریه کنم

گردل سوخته ای لطف به من کرده خدا

بهر آنست که سوزم زغمت گریه کنم

گاه درماتم توبرسروبرسینه زنم

گاه بنشینم وزیرعلمت گریه کنم

منم ان سائل درمانده که بادست تهی

دردل شب به امید کرمت گریه کنم

به غبارحرم کرببلایت سوگند

دوست دارم که شبی درحرمت گریه کنم

کاش آئی دم مردن به سربالینم

تانهم صورت خودبر قدمت گریه کنم

همه شب گفت وفائی سرسجاده اشک

کی شوددرحرم محترمت گریه کنم

دانلود مداحی کرده ام نذر با نوای گرم سید مجید بنی فاطمه بصورت مستقیم { لینک دانلود }