منتظرالمهدی۳۱۳

تقدیم به کسی که مانعی شدم برای فرجش و او پدرانه دعایم میکند...

آیاتی از قرآن که به حضرت مهدی (ع) تفسیر شده است

آیاتی از قرآن که به حضرت مهدی (ع) تفسیر شده است :


1- سوره الفاتحه - آیه 1 - 7: حضرات ائمه علیهم السلام تأویل، سبع مثانی، حضرت مهدی علیه السلام و قرآن عظیم.
2- سوره البقره - آیه 3: ایمان به حضرت مهدی علیه السلام، ایمان به غیب
3- سوره البقره - آیه 37: حضرت مهدی علیه السلام، کلمه الله عزوجل (کلام الله)
4- سوره البقره - آیه 114: فتح شهرهای روم بدست توانای حضرت مهدی علیه السلام
5- سوره البقره - آیه 115: حضرت مهدی علیه السلام، امر حکیم پروردگار
6- سوره البقره - آیه 124: حضرت مهدی علیه السلام، کلمه الله عزوجل (کلام الله)
7- سوره البقره - آیه 133: جریان سنت حضرت یعقوب علیه السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام
8- سوره البقره - آیه 148: جمع آوری یاران حضرت مهدی علیه السلام در مکه و بعضی اتفاقات سال ظهور
9- سوره البقره - آیه 155: بروز قحطی و وحشت قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام
10- سوره البقره - آیه 157: فضیلت و عظمت مجاهدان و شهداء راه حضرت مهدی علیه السلام
11- سوره البقره - آیه 210: فرود و نزول حضرت مهدی علیه السلام در کوفه در میان هفت هاله ای از نور
12- سوره البقره - آیه 243: تشبیه رجعت به زنده نمودن گیاهان در آیه، رجعت و بازگشت اموات به دنیا در زمان حضرت مهدی علیه السلام و بعد از آن
13- سوره البقره - آیه 249: جریان ابتلاء و گرفتاری یاران طالوت پیامبر در مورد یاران حضرت مهدی علیه السلام
14- سوره البقره - آیه 259: احیاء اسلام و عظمت و امامت ائمه علیهم السلام به قیام حضرت مهدی علیه السلام
15- سوره البقره - آیه 261: حضرت مهدی علیه السلام سنبله مبارکه از نسل امام حسین علیه السلام
16- سوره البقره - آیه 269: فضیلت عارفان و عاشقان حضرت مهدی علیه السلام. کسیکه امام زمان خودش را شناخت، تأخیر ظهور حضرت علیه السلام به او زیان نمی رساند.
17- سوره آل عمران - آیه 37: ظرف غذا و طعام بهشتی حضرت فاطمه علیها السلام در نزد حضرت مهدی علیه السلام
18- سوره آل عمران - آیه 46: نزول حضرت عیسی علیه السلام در سن میانسالگی
19- سوره آل عمران - آیه 55: نزول حضرت عیسی علیه السلام و قتل دجال بدست آن حضرت در زمان حضرت مهدی علیه السلام
20- سوره آل عمران - آیه 68: خطبه حضرت مهدی علیه السلام هنگام قیام در کنار کعبه
21- سوره آل عمران - آیه 81: رجعت و بازگشت ائمه و انبیاء علیهم السلام و مؤمنین و دشمنان دین به دنیا
22- سوره آل عمران - آیه 83: بروز حوادث و اتفاقات در عالم و پیروزی اسلام و حق و عدالت به دست آن حضرت بر جمیع عالم
23- سوره آل عمران - آیه 97: حضرت مهدی علیه السلام و بیعت با آن حضرت، حرم امن الهی
24- سوره آل عمران - آیه 125: فرستادن ملائکه از سوی خداوند به جنگ بدر به جهت یاری حضرت مهدی علیه السلام
25- سوره آل عمران - آیه 140: حضرت مهدی علیه السلام، دولت و حکومت حق الهی
26- سوره آل عمران - آیه 142: امتحان و ابتلاء مؤمنین به فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
27- سوره آل عمران - آیه 144: رجعت و بازگشت شهداء به دنیا
28- سوره آل عمران - آیه 200: وجوب اعتقاد و تمسک به حضرت مهدی علیه السلام در زمان غیبت
29- سوره النساء - آیه 59: حضرت مهدی علیه السلام؛ ولی امر و برکات وجود آن حضرت در زمان غیبت، و بیعت ایشان بین رکن و مقام
30- سوره النساء - آیه 69: حضرت مهدی علیه السلام از اولین افراد بهشت
31- سوره النساء - آیه 77: قیام حضرت مهدی علیه السلام، اجل و امر نزدیک و قریب العهد الهی در قرآن کریم
32- سوره النساء - آیه 130: سفر حضرت مهدی علیه السلام به عراق و مصر و گسترش عدالت آن حضرت
33- سوره النساء - آیه 159: نماز حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی علیهما السلام
34- سوره المائده - آیه 3: یأس و ناامیدی بنی امیه از دستیابی بر آل محمد صلی الله علیه و آله به قیام آن حضرت
35- سوره المائده - آیه 12: حضرت مهدی علیه السلام دوازدهمین و آخرین برگزیده الهی
36- سوره المائده - آیه 14: گروهی از سودان از یاران حضرت مهدی علیه السلام
37- سوره المائده - آیه 20: بازگشت و رجعت انبیاء و ائمه علیهم السلام به دنیا
38- سوره المائده - آیه 41: خواری و ذلت دشمنان دین به قیام حضرت مهدی علیه السلام
39- سوره المائده - آیه 54: یاوران حضرت مهدی علیه السلام، ذخایر الهی برای آن حضرت
40- سوره المائده - آیه 118: بی اعتقاد شدن مسیحیان به حضرت عیسی در زمان حضرت مهدی علیهما السلام
41- سوره الانعام - آیه 2: حتمیت و قطعیت خروج سفیانی
42- سوره الانعام - آیه 37: بروز و ظهور آیات، نشانه ها و فتنه های عجیب در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام
43- سوره الانعام - آیه 44 - 45: عذاب ناگهانی ظالمین بظهور حضرت مهدی علیه السلام
44- سوره الانعام - آیه 65: بروز و ظهور اختلاف، بلاها و فتنه ها درمیان اهل قبله
45- سوره الانعام - آیه 89: یاران حضرت مهدی علیه السلام، ذخائر الهی
46- سوره الانعام - آیه 158: طلوع خورشید از مغرب و علامات دیگر در آخر الزمان
47- سوره الاعراف - آیه 46: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رجال اعراف در قرآن
48- سوره الاعراف - آیه 53: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ تأویل قرآن
49- سوره الاعراف - آیه 71: فضیلت و عظمت انتظار فرج
50- سوره الاعراف - آیه 96: رجعت امام حسین و ائمه علیهم السلام و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در عصر آن حضرت
51- سوره الاعراف - آیه 128: حکم اراضی در عصر غیبت و هنگام قیام آن حضرت. دولت ائمه علیهم السلام آخرین دولتها
52- سوره الاعراف - آیه 155: تشبیه رجعت به زنده نمودن یاران حضرت موسی در کوه طور
53- سوره الاعراف - آیه 156 - 157: حضرت مهدی علیه السلام در تورات و انجیل و نجات مؤمنین به دست آن حضرت
54- سوره الاعراف - آیه 159: رجعت و بازگشت عده ای از مؤمنین به دنیا برای یاری حضرت مهدی علیه السلام
55- سوره الاعراف - آیه 172: پیمان گرفتن خداوند از انبیاء علیهم السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام
56- سوره الاعراف - آیه 181: حضرات ائمه و حضرت رسول صلی الله علیه و آله؛ شاهدان الهی بر مردم
57- سوره الاعراف - آیه 187: قیام ناگهانی حضرت مهدی علیه السلام
58- سوره الانفال - آیه 7 - 8: زنده شدن حق و حقیقت و از بین رفتن باطل به دست حضرت مهدی علیه السلام
59- سوره الانفال - آیه 39: از بین رفتن شرک و کفر، و شکست آخرین گروه مخالف به دست آن حضرت
60- سوره الانفال - آیه 75: امامت در نسل امام حسین علیه السلام و وجود دو غیبت برای حضرت مهدی علیه السلام
61- سوره التوبه - آیه 3: دعوت حضرت مهدی علیه السلام اهل عالم را برای پذیرش امامت خود
62- سوره التوبه - آیه 16: امتحان و ابتلا مؤمنین به فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
63- سوره التوبه - آیه 32: پیروزی اسلام و تمام ادیان به دست مبارک حضرت مهدی علیه السلام
64- سوره التوبه - آیه 33: معنی پیروزی اسلام به دست آن حضرت، و تمسخر مؤمنین توسط مردم به غیبت را، و نزول حضرت عیسی
65- سوره التوبه - آیه 34: حرمت نگهداری گنج و طلا و نقره در عصر حضرت مهدی علیه السلام
66- سوره التوبه - آیه 36: از بین رفتن شرک و مشرکین بدست حضرت مهدی علیه السلام
67- سوره التوبه - آیه 52: - نزول عذاب بر دشمنان و کشته شدن آنها بدست اصحاب حضرت مهدی علیه السلام
68- سوره التوبه - آیه 111: مقام مؤمنین در نزد خداوند و بازگشت و رجعت آنها بدنیا
69- سوره التوبه - آیه 119: حضرات ائمه علیهم السلام؛ صادقان و راستگویان در قرآن
70- سوره یونس - آیه 20: ایمان به حضرت مهدی علیه السلام، ایمان به غیب و فضیلت انتظار فرج
71- سوره یونس - آیه 24: قیام حضرت مهدی علیه السلام در اوج قدرت دشمنان و نشانه‏های از بین رفتن حکومت آنها
72- سوره یونس - آیه 35: ندای آسمانی بنام آن حضرت و ندای شیطان بر ضد آن و راه شناخت آنها از یکدیگر
73- سوره یونس - آیه 39: أن الرجعه من التأویل الذی لا یحیط بعلمه الناس
74- سوره یونس - آیه 48: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، دوازده مهدی و امت اسلام آخرین آنها حضرت مهدی علیه السلام (فضل المؤمنین بالمهدی علیه السلام فی غیبته)
75- سوره یونس - آیه 50: نزول عذاب در آخر الزمان بر فاسقان و گنهکاران
76- سوره یونس - آیه 62: شیعیان حضرت مهدی علیه السلام، اولیاء الهی
77- سوره یونس - آیه 64: بشارت دادن به مؤمنین قبل از مرگ به قیام حضرت مهدی علیه السلام و نابودی دشمنان
78- سوره یونس - آیه 98: خواری و مسخ بعضی از مردم قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام
79- سوره هود - آیه 8: اصحاب حضرت قائم علیه السلام امت معدود و معین در قرآن
80- سوره هود - آیه 18: فتنه و بلاهای گوناگون و نداهای آسمانی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
81- سوره هود - آیه 80: قوت و نیرومندی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت
82- سوره هود - آیه 83: نزول عذابهای گوناگون مانند فرو رفتن در زمین و غیر آن بر دشمنان حضرت مهدی علیه السلام
83- سوره هود - آیه 86: حضرت مهدی علیه السلام، بقیه الله و خطبه آن حضرت در کنار کعبه
84- سوره هود - آیه 93: فضیلت انتظار فرج
85- سوره هود - آیه 110: ظاهر نمودن قرآن که دست خط حضرت علی علیه السلام است توسط حضرت مهدی علیه السلام
86- سوره یوسف - آیه 110: ظهور حضرت مهدی علیه السلام و احیاء حق و پیروزی بعد از یأس و ناامیدی
87- سوره الرعد - آیه 7: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، هادیان امت اسلام
88- سوره الرعد - آیه 13: تحولات و تغییرات سریع در مردم هنگام نزدیک ظهور حضرت مهدی علیه السلام
89- سوره الرعد - آیه 29: فضیلت مؤمنین و متمسکین به امامت حضرت قائم علیه السلام در عصر غیبت
90- سوره ابراهیم - آیه 5: اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام از ایمان به غیب
91- سوره ابراهیم - آیه 28: حضرت پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین؛ نعمتهای الهی
92- سوره إبراهیم - آیه 44: ظهور و قیام حضرت قائم علیه السلام؛ وعده نزدیک الهی
93- سوره إبراهیم - آیه 45: رسیدن مساکن و بیوت ظالمین به حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت
94- سوره إبراهیم - آیه - 46: شدت مکر و حیله دشمنان حضرت قائم علیه السلام
95- سوره الحجر - آیه 16 - 17: سنگسار شدن شیطان بدست مؤمنین در عصر حضرت مهدی علیه السلام
96- سوره الحجر - آیه 36 - 38: پایان مهلت شیطان تا عصر حضرت مهدی علیه السلام و کشته شدن او بدست آن حضرت
97- سوره الحجر - آیه 75 - 76: حضرت مهدی علیه السلام یاران و دشمنان خود را به الهام می شناسد
98- سوره الحجر - آیه 87: حضرات ائمه علیهم السلام تأویل، سبع مثانی، و حضرت مهدی علیه السلام قرآن عظیم
99- سوره النحل - آیه 1: حضرت مهدی علیه السلام؛ ‏امر و فرمان الهی
100- سوره النحل - آیه 22: وجوب اعتقاد به حقانیت رجعت و بازگشت به دنیا
101- سوره النحل - آیه 33 - 34: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ ‏امر و فرمان الهی و آیت انتظار
102- سوره النحل - آیه 37 - 40: رجعت و بازگشت دشمنان و کفار قبل از قیامت و هنگام قیام حضرت مهدی علیه‏السلام به دنیا و انتقام از آنها
103- سوره النحل - آیه 45: فرو رفتن دشمنان آن حضرت در زمین بیداء (بین مدینه و مکه)
104- سوره الإسراء - آیه 4 - 6: قیام یاران حضرت مهدی علیه السلام قبل از قیام آن حضرت و انتقام از دشمنان
105- سوره الاسراء - آیه 7: قیام حضرت مهدی علیه السلام و یاران آن حضرت، وعده‏ آخرت در قرآن
106- سوره الاسراء - آیه 33: حضرت مهدی ولی خون امام حسین علیهما السلام و انتقام گیرنده آن حضرت از قاتلین جدش
107- سوره الاسراء - آیه 71: عارف به حق حضرت مهدی علیه السلام بمنزله یاور آن حضرت و شهید راه رسول الله صلی الله علیه و آله
108- سوره الاسراء - آیه 72: رجعت و بازگشت به دنیا به منزله آخرت در قرآن
109- سوره الاسراء - آیه 81: از بین رفتن باطل به قیام حضرت مهدی علیه السلام
110- سوره الکهف - آیه 47: رجعت و بازگشت دشمنان الهی و انتقام از آنها هنگام رجعت ائمه علیهم السلام
111- سوره الکهف - آیه 98: برداشته شدن تقیه و انتقام از دشمنان خداوند هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام
112- سوره مریم - آیه 37: اختلاف احزاب در دنیا و بروز برچمهای خراسان قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
113- سوره مریم - آیه 54: رجعت و بازگشت حضرت اسماعیل پیامبر بهمراه امام حسین علیهما السلام
114- سوره مریم - آیه 75 - 76: انتقام خداوند از دشمنان به دست حضرت مهدی علیه السلام
115- سوره طه - آیه 110 - 113: قیام حضرت مهدی علیه السلام، اخبار و ذکر، قرآن
116- سوره طه - آیه 115: أن الله تعالی أخذ میثاق الانبیاء علی الاقرار بالمهدی علیه السلام
117- سوره طه - آیه 123: حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هادیان قرآن
118- سوره طه - آیه 124: خواری و رسوائی دشمنان ائمه علیهم السلام در رجعت و بازگشت به دنیا
119 - سوره طه - آیه 135: حضرت مهدی علیه السلام راه هموار در قران و هدایت مؤمنین به آن حضرت
120- سوره الانبیاء آیه 12 - 13: فرار و شکست دشمنان ائمه علیهم السلام و افتادن ثروتها و گنجهای آنان بدست آن حضرت
121- سوره الانبیاء - آیه 15: شکست و نابودی دشمنان حضرت مهدی علیه السلام اعم از یهود و نصاری
122- سوره الانبیاء - آیه 35: رجعت مؤمنین و شهدا به دنیا
123- سوره الانبیاء - آیه 38: فضیلت مؤمنین و متمسکین به آن حضرت در عصر غیبت
124- سوره الانبیاء - آیه 73: حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام هادیان قرآن و وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
125- سوره الانبیاء - آیه 95: اثبات رجعت و عدم عمومیت آن برای همه
126- سوره الانبیاء - آیه 105: حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت وارثان حقیقی زمین در قرآن
127- سوره الحج - آیه 39: خونخواهی حضرت مهدی علیه السلام از قاتلین امام حسین علیه السلام
128- سوره الحج - آیه 41: سیطرهء و تصرف و تسلط بر عالم و احیاء دین به دست حضرت مهدی علیه السلام
129- سوره الحج - آیه 45: محرومیت مردم از استفاده از علم حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت
130- سوره الحج - آیه 47: روز حضرت مهدی علیه السلام برابر با هزار سال
131- سوره الحج - آیه 60: پیروزی امام حسین علیه السلام به دست حضرت مهدی علیه السلام
132- سوره الحج - آیه 65: حضرت مهدی علیه السلام امان و پناه اهل زمین
133- سوره المؤمنون - آیه 101: ارث بردن برادران دینی از یکدیگر در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام
134- سوره المؤمنون - آیه 77: انتقام امیر المؤمنین - علی علیه السلام - از دشمنان خود در عصر رجعت
135- سوره النور - آیه 35: چهارده معصوم علیهم السلام نور الله و حضرت مهدی علیه السلام ستاره درخشان و آیت انتظار
136- سوره النور - آیه 53: کرامت و اعجاز یاران حضرت مهدی علیه السلام
137- سوره النور - آیه 55: وراثت زمین و خلافت ائمه علیهم السلام و مؤمنین در آن بنابه وعده الهی
138- سوره الفرقان - آیه 11: حضرات ائمه علیهم السلام ساعات دوازده گانه روز قرآن
139- سوره الفرقان - آیه 26: قیام حضرت مهدی؛ روز حکومت الهی و عبادت و اطاعت خداوند متعال
140- سوره الفرقان - آیه 54: حضرت مهدی علیه السلام؛ قدرت خداوند متعال در قرآن
141- سوره الفرقان - آیه 63 - 76: ائمه معصومین علیهم السلام؛ بندگان حقیقی خداوند
142- سوره الشعراء - آیه 4: بروز اختلافات و فتنه ها در عالم و ندای آسمانی به نام آن حضرت و ندای شیطان بر ضد آن
143- سوره الشعراء - آیه 21: جریان سنت و امر حضرت موسی در مورد حضرت مهدی علیهما السلام
144- سوره الشعراء - آیه 207: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ پایان مهلت ظالمین و جنایتکاران
145- سوره النمل - آیه 15: حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت؛ وارثان زمین در قرآن
146- سوره النمل - آیه 59: حضرت مهدی علیه السلام برگزیده الهی
147- سوره النمل - آیه 62: اجتماع اصحاب حضرت مهدی علیه السلام در مکه
148- سوره النمل - آیه 71: فضلیت مؤمنین در غیبت حضرت مهدی علیه السلام
149- سوره النمل - آیه 82: از روایات شیعه درباره دابه الارض در قران (جنبنده‏ زمین)
150- سوره النمل - آیه 83: رجعت شهدا و گروهی از مکذبین انبیاء و ائمه علیهم السلام به دنیا
151- سوره النمل - آیه 93: ائمه علیهم السلام؛ آیات وعده داده شده قرآن
152- سوره القصص - آیه 5: حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام برگزیده‏گان الهی و وارثان حقیقی زمین و رجعت ایشان به دنیا
153- سوره القصص - آیه 85: اهمیت رجعت و بازگشت پیامبر و ائمه علیهم السلام به دنیا
154- سوره العنکبوت - آیه 1 - 2: فتنه ها و علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام و اتفاقات حجاز
155- سوره العنکبوت - آیه 10: حضرت قائم علیه السلام؛ نصر و یاری پروردگار
156- سوره العنکبوت - آیه 49: حضرت مهدی علیه السلام؛ آیات پروردگار در سینه های مؤمنین و صاحب شمشیر خدا
157- سوره الروم - آیه 1 - 3: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ نصر و یاری پروردگار و شادی مؤمنین در قبرها به ظهور آن حضرت
158- سوره الروم - آیه 4 - 5: شادی مؤمنین در قبرهای خود به ظهور حضرت مهدی علیه السلام
159- سوره لقمان - آیه 20: حضرت مهدی علیه السلام؛ نعمت باطنی خداوند و حضور آن حضرت در قلوب مؤمنین
160- سوره السجده - آیه 21: ظهور حضرت مهدی علیه السلام عذاب بزرگ، و زنده شدن زمین به رجعت
161- سوره السجده - آیه 27 - 30: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ روز فتح و پیروزی و ظاهر شدن گنجهای زمین
162- سوره الاحزاب - آیه 6: اهل بیت عصمت و طهارت اولوالارحام در قرآن
163- سوره الاحزاب - آیه 11: ابتلاء و امتحان مؤمنین و شدت فتنه ها قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
164- سوره الاحزاب - آیه 61 - 62: ملعونین در آیه دشمنان حضرت مهدی علیه‏السلام
165- سوره سبأ - آیه 18: ائمه علیهم السلام؛ قری مبارک در قرآن
166- سوره سبأ - آیه 28: رجعت و بازگشت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دنیا و اینکه روز فتح و پیروزی وعده داده شده‏ در آیه، حضرت مهدی علیه السلام است.
167- سوره سبأ - آیه 29: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ وعده‏ امت الهی و فضیلت مؤمنین و ثابت قدمان در عصر غیبت
168- سوره سبأ - آیه 51: ملیت و مشخصات و خروج سفیانی و جنگهای او و فرو رفتن سپاهیان او در زمین
169- سوره فاطر - آیه 41: ضرورت و لزوم وجود ائمه علیهم السلام در هر عصر و زمان
170- سوره یس - آیه 30: أن الارض لو خلیت من الحجه لساخت بأهلها
171- سوره یس - آیه 33: جنگ حضرت مهدی علیه السلام در مدینه و روئیدن اعجاز آمیز زراعت در زمین در عصر آن حضرت
172- سوره یس - آیه 48: فضلیت مؤمنین و متمسکین به آن حضرت در عصر غیبت
173- سوره یس - آیه 52: رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله به دنیا
174- سوره الصافات - آیه 83: معروفیت چهارده معصوم در نزد انبیاء و حضرت ابراهیم علیه السلام از شیعیان آنها
175- سوره ص - آیه 17: انتقام خداوند از دشمنان حضرت مهدی علیه السلام
176- سوره ص - آیه 77: رسوائی شیطان و سنگسار شدن او توسط مؤمنین در عصر حضرت مهدی علیه السلام
177- سوره ص - آیه 79 - 81: "یوم الوقت المعلوم" همان روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام
178- سوره ص - آیه 88: تأویل خبرهای عظیم الهی هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام
179- سوره الزمر - آیه 69: آباد شدن و نورانیت زمین در عصر حضرت مهدی علیه السلام و رجعت بعض ظالمین در عصر آن حضرت
180- سوره غافر - آیه 11: رجعت و بازگشت بعض ظالمین در عصر حضرت مهدی علیه السلام
181- سوره غافر - آیه 51: رجعت و بازگشت انبیاء و امیر المؤمنین و امام حسین علیهم السلام به دنیا
182- سوره فصلت - آیه 16: رسوائی و مسخ شدن دشمنان قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام
183- سوره فصلت - آیه 30: فضلیت و برتری ثابتین به امامت حضرت مهدی علیه السلام
184- سوره فصلت - آیه 34: عمل ننمودن حضرت مهدی علیه السلام به تقیه
185- سوره فصلت - آیه 45: آشکار نمودن قرآن به دست خط حضرت علی علیه السلام توسط حضرت مهدی علیه السلام
186- سوره فصلت - آیه 53: دشمنان حضرت مهدی علیه السلام در آیات وعده داده شده
187- سوره الشوری - آیه 1 - 2: رمزهای حروف "ح ، م ، ع ، س ، ق" - طالبین دنیا سهمی در دولت حضرت مهدی علیه السلام ندارند.
188- سوره الشوری - آیه 18: مذمت عجله کردن در ظهور حضرت مهدی علیه السلام و قیام آن حضرت؛ ساعت موعود در قرآن
189- سوره الشوری - آیه 2: أن أهل الدنیا لا نصیب لهم فی دوله المهدی علیه السلام
190- سوره الشوری - آیه 23 - 24: خداوند متعال حق را بوسیله حضرت مهدی علیه السلام استقرار می بخشد
191- سوره الشوری - آیه 41: غلبه و پیروزی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر دشمنان
192- سوره الشوری - آیه 45: ذلت و خواری دشمنان حضرت مهدی علیه السلام در عصر ظهور
193- سوره الزخرف - آیه 28: حضرت مهدی علیه السلام؛ کلمه باقیه در آیه و وجود دو غیبت و اولاد برای آن حضرت
194- سوره الزخرف - آیه 61: قیام حضرت مهدی علیه السلام، علم الساعه در قرآن و نزول حضرت عیسی علیه السلام
195- سوره الزخرف - آیه 65: فتنه ها و علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام
196- سوره الزخرف - آیه 66: قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ ساعت موعود در قرآن
197- سوره الدخان - آیه 3 - 4: حضرت مهدی علیه السلام؛ صاحب لیله القدر
198- سوره الجاثیه - آیه 14: روز قیام حضرت مهدی علیه السلام؛ یکی از ایام الله
199- سوره الاحقاف - آیه 13: فضلیت ثابتین بر ولایت حضرت مهدی علیه السلام
200- سوره الاحقاف - آیه 35: پیمان خداوند از انبیاء درباره پیامبر اسلام و ائمه معصومین و حضرت مهدی علیهم السلام
201- سوره محمد (ص) - آیه 4: خاموش نشدن جنگها تا ظهور حضرت مهدی و عیسی علیهما السلام
202- سوره محمد (ص) - آیه 17: هدایت و رشد بیشتر مؤمنین به ولایت حضرت مهدی علیه السلام
203- سوره الفتح - آیه 25: کامل شدن درک و آگاهی مردم در عصر حضرت مهدی علیه السلام
204- سوره الفتح - آیه 28: ظهور اسلام بر دیگر ادیان به دست توانای حضرت مهدی علیه السلام
205- سوره ق آیه - 41 - 42: رجعت صیحه و نداء حق و نداء آسمانی بنام‏ حضرت مهدی علیه السلام
206- سوره الذاریات - آیه 22: قیام حضرت مهدی علیه السلام وعده الهی در قرآن
207- سوره الذاریات - آیه 23: ظهور حضرت مهدی علیه السلام همان "حق" در آیه
208- سوره الطور - آیه 1 - 3: عهد مکتوب پیامبر صلی الله علیه و آله برای حضرت مهدی علیه السلام
209- سوره الطور - آیه 47: عذاب دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله در عصر رجعت
210- سوره النجم - آیه 53: مذمت و لعنت اهل بصره، و بلاهای نازله بر آن
211- سوره القمر - آیه 1: علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام در عراق و دیگر جاها و نزدیک بودن قیام آن حضرت
212- سوره القمر - آیه 6: دوری و فاصله گرفتن مردم از اسلام هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام
213- سوره الرحمن - آیه 41: شناختن حضرت مهدی علیه السلام دشمنان را از روی قیافه ها
214- سوره الواقعه - آیه 10: حضرت مهدی علیه السلام و شیعیان آن حضرت سابقین در قرآن
215- سوره الحدید - آیه 16: عدم تأثیر طول زمان بر قلب مبارک حضرت قائم علیه السلام و قلوب اصحاب آن حضرت
216- سوره الحدید - آیه 17: هلاکت و مرگ زمین به کفر و کافرین و حیات و زنده شدن آن به برکت حضرت قائم علیه السلام
217- سوره الحدید - آیه 19: فضیلت صابران و مؤمنین و منتظرین ظهور حضرت مهدی علیه السلام
218- سوره الصف - آیه 8 - 9: از بین رفتن مشرکین و منکرین ولایت و پیروزی اسلام بر جمیع ادیان در عصر ظهورآن حضرت
219- سوره الصف - آیه 13: بشارت مؤمنین به فتح و پیروزی در عالم بدست حضرت مهدی علیه السلام
220- سوره التغابن - آیه 12: در منکرین حق ائمه علیهم السلام تا قیام حضرت مهدی علیه السلام
221- سوره الملک - آیه 25: فضیلت مؤمنین به حضرت و صابرین و منتظرین ظهور حضرت مهدی علیه السلام
222- سوره الملک - آیه 30: غیبت طولانی حضرت مهدی علیه السلام و منظور از "الماء المعین" در آیه همان حضرت
223- سوره القلم - آیه 15: انکار نسب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور توسط مردم
224- سوره المعارج - آیه 1 - 2: آتش گرفتن کوفه و مغرب و سوختن تمام دشمنان اهل بیت و قیام حضرت مهدی علیه السلام
225- سوره المعارج - آیه 4: آتش افتادن در کوفه پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام
226- سوره المعارج - آیه 44: خواری و ذلت دشمنان حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور
227- سوره جن - آیه 16: استقامت در راه ولایت ائمه علیهم السلام و مقام مؤمنین به ایشان
228- سوره الجن - آیه 24: پیروزی حضرت مهدی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بر دشمنان
229- سوره الجن - آیه 26: خبر دادن خداوند، اخبار حضرت مهدی علیه السلام و رجعت و قیامت را به انبیاء
230- سوره المزمل - آیه 10: حضرت مهدی علیه السلام مسلط بر خونهای ظلمه
231- سوره المدثر - آیه 1 - 2: شدت عذاب و انتقام از کافرین در عصر رجعت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله
232- سوره المدثر - آیه 4: سیره و روش حضرت مهدی علیه السلام در پوشیدن لباس
233- سوره المدثر - آیه 8: ندای جبرئیل علیه السلام سه مرتبه باسم حضرت مهدی علیه السلام و الهام آن حضرت هنگام ظهور
234- سوره المدثر - آیه 11: پایان مهلت دولت ابلیس (شیطان) هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام
235- سوره المدثر - آیه 19 - 20: عذابهای گوناگون دشمنان به دست حضرت مهدی علیه السلام
236- سوره المدثر - آیه 35 - 36: رجعت و بازگشت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دنیا
237- سوره المدثر - آیه 40 - 48: قیام حضرت مهدی علیه السلام، یوم الدین در قرآن
238- سوره النبأ - آیه 18: رجعت و بازگشت امام حسین علیه السلام اولین شخصیت به دنیا
239- سوره النازعات - آیه 6 - 7: رجعت و بازگشت امام حسین و امیر المؤمنین علی علیه السلام و مؤمنین به دنیا
240- سوره النازعات - آیه 12 - 13: رجعت بعضی دشمنان خداوند متعال
241- سوره عبس - آیه 21 - 23: رجعت شهدا به دنیا
242- سوره التکویر - آیه 15 - 16: قیام آن حضرت چون شهاب نورانی در شب ظلمانی، و امتحان مردم در زمان غیبت
243- سوره المطففین - آیه 13: انکار نسب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور توسط مردم
244- سوره الانشقاق - آیه 19: جریان سنن انبیاء درباره حضرت مهدی علیهم السلام
245- سوره البروج - آیه 1: حضرات ائمه معصومین از حضرت علی تا حضرت مهدی علیهم السلام برجهای آسمان نبوت
246- سوره الطارق - آیه 15 - 17: انتقام حضرت مهدی علیه السلام از جباران و طاغوتیان
247- سوره الغاشیه - آیه 1 - 4: حضرت مهدی علیه السلام با دشمنان حق سازش نمی کند
248- سوره الفجر - آیه 1 - 3: حضرت مهدی علیه السلام تأویل و بطون آیات سوره‏ فجر
249- سوره الفجر - آیه 22: تجلی قدرت الهی به قیام حضرت مهدی علیه السلام
250- سوره الشمس - آیه 1 - 15: ظهور حضرت مهدی و ائمه علیهم السلام همان "النهار والضحی" در آیه
251- سوره اللیل - آیه 1 - 21: - حضرت مهدی علیه السلام همان "النهار" در آیه ... و أن المهدی علیه السلام یقوم بالغضب علی أعداء الله تعالی
252- سوره القدر - آیه 1 - 5: حضرت مهدی علیه السلام طلوع فجر در قرآن ... و صاحب لیله القدر
253- سوره البینه - آیه 5: دین حضرت مهدی علیه السلام؛ دین الهی
254- سوره التکاثر - آیه 3 - 8: دیدن مردم حق را در رجعت، و اینکه اهل بیت همان نعمت مورد سؤال از آن در آیه هستند
255- سوره العصر - آیه 1 - 3: عصر در آیه همان عصر حضرت مهدی علیه السلام

۸ ۳
علی ...
۱۳ مرداد ۱۱:۱۶
سلام دوست عزیز کاش ی دونه ی دونه میاوردی تا خوننده هام بتونن بخونن چون خودتم بهتر میدونی همه فقط میان برا نظر دادن و بیشتر کردن بازدید وبلاگاشون


ببخشید ها 


اما حرفم شاید حق باشه

پاسخ :

بسیارمتشکرم ازانتقادتون.
محدثه جون
۱۳ مرداد ۱۲:۵۶

سلام ..

اره برنامه راهبردی...

الان زیاد به خودت فشارنیار..اروم اروم بخون...ضعفاتو پوشش بده..تابستون ازمون نرو وخودت ضعفاتو بخون...مثلا برا هر درس ی 10-15روز وقت بذار وقشنگ یادش بگیر..بعد مرور این درس با تست ودرس دیگه رو شرو کن...

عزیزم سوالاتو خصوصی نکن همونجا جواب بدم

متین ابادکویر
۱۴ مرداد ۰۸:۴۳
ممنون که به ماسرزدی منم با علی اقا موافقم میتونستی در چند بخش وجند روز این ایات رو باخود ایه وترجمه اش وحتی تفسیرش بزاری تو وبلاگت الان هم میتونی این کار رو انجام بدی اجرت با امام زمان

پاسخ :

بسیارممنونم ازانتقادتون.
وادی ایمن
۱۵ مرداد ۱۰:۵۴
با سلام 
با مطلب جدیدی تحت عنوان شجاعت در سیره امام علی به روزم
منتظر حضور شما و دیدگاه شما هستم

پاسخ :

سلام علیکم

خدمتتون میرسم ان شاء الله.
محمد جهانگیری فرد
۱۵ مرداد ۱۱:۴۴
سلام و عرض ادب
با آرزوی موفقیت روزا فزون برای شما
svpija
۱۵ شهریور ۰۵:۳۱
a9ElSE ejsrbvxkzrmy, [url=http://oondbyznabno.com/]oondbyznabno[/url], [link=http://eazrvjhgaujg.com/]eazrvjhgaujg[/link], http://oncxydjrpwvp.com/
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
بسم الله الرحمن الرحیم

وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ

بِأَبصـارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ

و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ *

و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعَـلَمین ۞


--------------------------------------

السلام علیک یابقیه الله فی ارضه

باعرض سلام خدمت همه ی شیعیان امیرالمومنین مولاعلی علیه السلام ،دربلاگفادوتاوبلاگ داشتم امایکی ازآنهاحذف شدودیگری بخش زیادی ازپستهای آن حذف شد

آدرس وبلاگم دربلاگفا

montazeralmahdi313.blogfa.com

مینویسم برای مردی که چهارگوشه ی قلبش شکسته است.(مهدی جان مرا ببخش که در تمام زندگی‌ام مراقب دل همه بودم الا دل شما)

ـــــــ۞۞۞___۞۞۞
__۞____۞_۞____۞
__۞______۞_____۞
___۞__یا مهدی __۞
_____۞_______۞
_______۞___۞
__________۞


--------------------------------------

خداوندا:
از تو می خواهم

👈نه مثل مختار بعداز واقعه!

👈نه مثل حربن ریاحی میان واقعه!

👈و نه مثل توابین بعد از واقعه!

👈بلکه مثل عباس (ع) درتمام واقعه!

👈مثل مسلم پیشتاز واقعه!

در رکاب کسی باشیم که به انتظارش ایستاده ایم!

سخن بی تو مگرجای شنیدن دارد

نفسم بی تو مگرنای دمیدن دارد!

علت کوری یعقوب نبی(ع) معلوم است

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد!

--------------------------------------
هرگونه کپی برداری بدون ذکرمنبع شرعاحرام است.

--------------------------------------


این وبلاگ برای رضایت مولایم مهدی (عج) تنظیم شده است امید است که مورد تایید آن حضرت واقع شود.

نذرصاحب الزمان (عج)

اللهم عجل لولیک الفرج بحق زینب سلام الله علیها

بیمه ی اربابم مهــــــــــدی (عج)

1393/11/15

¸.•)´
(.•´
*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` *(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)

التمـــــــــاس دعــــــــای فرج دارم

(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)•.¸)`' •.¸)
¸.•´•.¸)`' •.¸)
( `•.¸
`•.¸ )
¸.•)´
(.•
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان