ویژه نامه صوتی عید غدیر خم
بزرگترین عید زمین عید غدیره (سرود) - کریمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Karimi-Sha...

ملک تو آسمون دست افشونه (سرود) - کریمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Karimi-Sha...

ما زین جهان از پی دلدار (شعر و سرود) - کریمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Karimi-Sha...

تو زیبایی و من زیبا پرستم علی (سرود) - کریمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Karimi-Sha...

پیمونه ی جونم شد لب به لب ای یار (سرود) - کریمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Karimi-Sha...


علی یارمه کس و کارمه (سرود) - طاهری
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Taheri-Aya...

مست و قلندر مست مستم (سرود) - طاهری
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Taheri-Sha...

قد اکملت دین یوم الغدیری (سرود عربی) - میرداماد
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Mirdamad-E...

بیا به محفل ولا دری فشان (سرود) - میرداماد
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Mirdamad-E...

علی امام من است و (سرود) - بنی فاطمه
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Majmae%20m...


دل من کبوتره کبوتره علی علی (سرود) - بذری
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Bazri;Ramz...

تو رو قبل از دنیا می شناسم (سرود) - بذری
http://dl.delsukhtehgan.ir/aban%2092/Bazri;Ramz...

لافتی الا علی لاسیف (سرود) - کریمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

علی ولی الله فقط و وفقط (سرود) - میرداماد
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

شب شد و صدای بارون دوباره (سرود) - علیمی
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

کعبه میخونه امشب (سرود) - سیب سرخی
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

میون آسمونها هم امشب (سرود) - سیب سرخی
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

بی قراره دلم امشب (سرود) - سیب سرخی
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

ساقیا ساقیا کی می بری منو (سرود) - مختاری
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...

میون میخونه علی سر مست (سرود) - طاهری
http://dl.delsukhtehgan.ir/sal1393-02/Golchin%2...