#تلنگر 


   ✍مثل درخت انگور❗️


 🌳درخت انگور اگر بخواهد بیشتر رشد کند و بار و محصول بیشتری داشته باشد، باید تکیه کند، آن هم بر تکیه گاهی محکم و رفیع و بلند.

👥ما هم اگر بخواهیم در این عالَم رشد کرده و بار و حاصل بیشتری داشته باشیم، باید تکیه کنیم، آن هم بر تکیه گاهی که قادر باشد و بالا و بلند.

🙏و از خداوند قادرتر و رفیع تر کیست؟ و کجاست❔

📖✅این است که خود در قرآن کریم می فرماید:


❇« أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِی وَکِیلًا»آیه2سوره اسراء


🔶جز من هیچ کس را تکیه گاه خود قرار ندهید.