#حسن_جانم❤️


هر ڪسے بر سر ڪویی به گدایی رفته


من گداے حسنم غیر #حسن هیچ مگو


#من_حسینی_شده_ی_دست_امام_حسنم