#حضرت_رقیه (س)


در دفتر شعرِ کربلا این خاتون

عمریست به «دُردانه» تخلص دارد

بالای ضریح او مَلَک حک کرده

در دادن حاجات تخصص دارد


#وحید_قاسمی

________________________________