#حسین_جان❤️


گاهی که #قلب #اهل #زمان #سنگ می شود


#آقا،#دلم برای شما #تنگ می شود...


#دلتنگم از #زمین...