💔 #مهدے جان


❤️سرفدای قدمت، ای مه کنعانی من

قدمی ‌رنجه ‌کن،‌ ای‌ دوست ‌به ‌مهمانی ‌من


💔عمرمان رفت به تکرار نبودنهایت

غیبتت ‌سخت ‌شد، از دست‌ مسلمانی‌ من


💫اللهم عجل لولیک الفرج💫