السلام علیک یا صاحب الزمان(عج) 💚


روزهابی توگذشت وغربتت تاییدشد


چون دعای فرج ماهمه باتردیدشد


بارها نامه نوشتم که بیا اما حیفــ


معصیت کردہ ام وغیبت توتمدیدشد