ناز مجنون را اگردر کوی لیلا می‌کِشند

ناز دستان تو رادستان زهرا می‌کِشند


آش نذری تو را هم ارمنی‌ها می‌کِشند

در جوارت منتِ بیچاره‌ها را می‌کِشند


#یاابوالفضل_العباس_ادرکنی