#حـــــــیــــــــــــدر❤️


به فدای تو خودم ، هم پدرم یا اصلا

بابی انت و امی و همه ی اجدادم✋


#جان_فداییم🌹