خواهر و برادر داغدارم....

بنر بازگشت حاجی مظلومت را از کوچه باز کن....

او دیگر برنمی گردد....

او مظلومانه قربانی شد....

عیدمان امروز عزا شد....

حاجی! دیروز دعای عرفه رو که میخواندی...

دستانت را که بالابردی چه خواستی....


آرزویت برنگشتن و چشم انتظاری خانواده ات بود؟؟؟؟

نگران رزرو تالار ولیمه ات نباش برای مراسم ختمت مهیا میشود....

بنر سر در خانه ات دیگر سبز رنگ و خیرمقدم به آمدنت نیست....

سیاه رنگ و تسلیت به آمدن جنازه ات است....

خودت نمی آیی اما سوغاتت چرا؟؟؟

به دست عزیزانت میرسند اما با ذوق باز نمی شوند....

با چشمان گریان و خون جگر بخاطر خریدت تشکر میکنند....

ما که نمیتوانیم انتقامت را از آل سعود لعنتی بگیریم....

اما....

آقایی داریم که عاجزانه از خدا میخواهیم که درظهورش تعجیل نماید و علاوه بر انتقام کوچه انتقام خون پایمال شده شما رو هم بگیرد....


اللهم عجل لولیک الفرج....التماس دعای فرج....