می گفت

مانسل "غیرت روی خواهر" و "روشنفکری روی 


دوست دختریم"

نسل کادوی یواشکی

نسل پول ماهانه vpnنسل شینیون زیر روسری

نسل خوابیدن با sms نسل درددل با غریبه مجازی

نسل جمله های کوروش و دکتر

نسل ترس ازمنکرات

نسل سوخته !!!


حالا من برایش می گویم
ما نسل غیرتیم روی وطن، ناموس، دیــــن
نسل نمازشب یواشکی نسل پول ماهانه صدقه
نسل چــادر روی روسری
نسل خوابیدن بانوای حسیـــــن(ع)
نسل درددل با بی بی نسل جمله های آقــا و شهـــدا
نسل ترس ازشیطان
نسل شکفتن
مولا...نمی گذارم نسلی راکه تـــو صاحبشی
نسل سوخته بنامند
نسل غربتـــ بچه شیعه