در تفحص شهدا،

دفترچه یک شهید 16 ساله که گناهان هر روزش را می نوشت پیدا شد✍

❌گناهان یک هفته او اینها بود ؛

شنبه : بدون وضو خوابیدم .😴

یکشنبه : خنده بلند در جمع 😆

دو شنبه : وقتی در بازی گل زدم احساس غرور کردم .🤔

سه شنبه : نماز شب را سریع
خواندم .📿

چهارشنبه : فرمانده در سلام کردن از من پیشی گرفت .🗣

پنجشنبه : ذکر روز را فراموش کردم .☝️

جمعه : تکمیل نکردن 1000 صلوات و بسنده به 700 صلوات .😔

📝راوی که یکی از بچه های تفحص شهدا بوده می نویسد :

⁉️ دارم فکر می کنم چقدر از یک پسر شانزده ساله کوچکترم...

⁉️ما چی⁉️

❓کجای کاریم
حرفامون شده رساله توجیه المسائل‼️

1⃣غیبت…
تو روشم میگم🗣

2⃣تهمت…
همه میگن🔕

3⃣دروغ…
مصلحتی📛

4⃣رشوه...
شیرینی🍭

5⃣ماهواره...
شبکه های علمی📡

6⃣مال حرام ...
پیش سه هزار میلیارد هیچه💵

7⃣ربا...
همه میخورن دیگه🚫

8⃣نگاه به نامحرم...
یه نظر حلاله👀

9⃣موسیقی حرام...
ارامش بخش🔇

🔟مجلس حرام...
یه شب که هزار شب نمیشه❌

1⃣1⃣بخل...
اگه خدا میخواست بهش میداد 💰
شهدا واقعاً شرمنده ایم😔